Startup-yrittäminen

Startup-yrityksellä voidaan tarkoittaa juuri perustettavaa tai enintään muutaman vuoden ajan toiminutta yritystä, joka pyrkii nopeaan kasvuun. Startup-nimitystä käytetään usein yrityksistä, jotka ovat olleet toiminnassa vasta vähän aikaa tai joiden osakeomistajiin ei kuulu vielä muita kuin perustajajäseniä. Pelkkä yrityksen ikä tai toimiala ei kuitenkaan vielä määrittele yritystä startupiksi, vaan yrityksen toiminnan on perustuttava nimenomaan nopean kasvun tavoittelemiseen. Startup-yrityksen määritelmä Startupilla tarkoitetaan yksityistä ja itsenäistä, pienehköä, nuorta ja kasvuhakuista yritystä, jonka tuotteet ovat vielä kehitysvaiheessa, eikä yritys tuota vielä voittoa perustajilleen. Suomessa startup-yrityksiä perustetaan vuosittain neljästä viiteen tuhanteen, joista kolmessa vuodessa kohtuulliseen kasvuun yltää noin 300 yritystä. Startup-yritysten odotetaan uudistavan Suomen taloutta...

Lue lisää

© 2021 VC Zone