James Watt ja kuuluisa höyrykone

James Watt ja kuuluisa höyrykone

James Watt on hyvin tunnettu nimi historiankirjoista. Jossain vaiheessa historian tunteja hänen nimensä tulee eteen kaikille. Hän on ollut todella tärkeä henkilö historian juoksussa. James Watt oli skotlantilaissyntyinen herra, joka oli koulutukseltaan matemaatikko ja insinööri. Nuorena James Watt oli suurelta osin kotiopetuksessa, koska hän oli usein sairas. Häntä opettivat menestyksekkäästi hänen omat vanhempansa. Vapaa-ajallaan hän oleskeli usein isänsä työpajalla ja seurasi työntekoa. Myöhemmin hän lähti sitten opiskelemaan hienomekaniikkaa Lontooseen. Opintojen jälkeen hänen uransa lähti nousukiitoon ja hän sai aikaan todella suuria uudistuksia omalla alallaan.

James Watt kehitteli höyrykoneen, keksinnöllä oli todellinen vaikutus teollisuuden kehitykselle ensin Englannissa ja sen jälkeen myös koko maailmassa. Hänen keksimän höyrykoneen ansiosta monia teollisia koneita pystyttiin hyödyntämään tehokkaammin ja tehtaat saatiin paljon entistä tuottoisimmiksi. James Wattia ei siis missään nimessä voi unohtaa historiankirjoista, koska hänellä todella oli suuri vaikutus maailman kulkuun. Herra Wattin nimi on myös saatu historiaan, sillä yhtenä voimayksikkönä alettiin käyttää hänen nimensä mukaan. Watti on mittayksikkö, jota opetetaan kaikille viimeistään yläkoulussa. Watti on tehoyksikkö, esimerkiksi puhuttaessa lamppujen tehosta.

Höyrykoneen vaikutukset

James Watt kehitteli höyrykoneen vuonna 1784. Hänen keksintönsä oli aivan vertaansa vailla ja sillä oli heti suuria vaikutuksia maailman menoon. James Wattin keksimä höyrykone toimi hiilestä ja puusta saadun lämpöenergian voimin. Tätä ennen koneita oli käytetty joko ihmisvoimin tai vesivoimalla. Näillä kahdella edellä mainitulla mekanismilla ei suuria tehtaita saatu pyöritettyä niin kuin ensin oli haaveiltu. Tarvittiin lisätehoja, jotta tehtaisiin saataisiin vauhtia ja voimaa. Tähän James Watt keksi siis todella oivan ratkaisun.

A picture containing indoor, device, clock, sitting

Description automatically generated
Höyrykoneen vaikutukset

James Watt teki hyvin tärkeitä lisäyksiä höyrykoneeseen. Hän lisäsi höyrykoneeseen keskipakosäätimen. Keskipakosäätimen avulla höyrykoneen tehoa voitiin säädellä. Tällä on ollut todella tärkeä vaikutus tulevaisuuden kehitykseen. Watt kehitteli höyrykonetta koko ajan lisää ja lisäsi siihen kampimekanismin. Kampimekanismin avulla laitteiden edestakainen liike saatiin muutettua pyöriväksi liikkeeksi. Tämä helpotti monien tehtaiden toimintaa. Herra Watt lisäsi höyrykoneeseen myös lauhduttimen. Tämän lisäyksen ansiosta koneen hyötysuhdetta saatiin nostettua uskomattomalle tasolle. Se paransi koneen toimintaa huomattavasti vanhasta.

Wattin tekemät lisäykset höyrykoneeseen saivat aikaan suuren muutoksen koko teollisuudessa. Tehtaat saatiin hänen kehittämänsä koneen avulla tehokkaammiksi. Samoin tehtaita voitiin sijoitella hieman raaka-aineita kauemmaksi, koska tavaroiden liikuttelu helpottui uuden keksinnön avulla huomattavasti.

Hieman myöhemmin James Wattin kehittelemää tekniikkaa alettiin käyttää hyväksi myös höyryjunissa ja höyrylaivoissa. Höyryjunat otettiin käyttöön 1800-luvun alussa. Höyrylaivat hieman myöhemmin. Höyryjunien ja -laivojen ansiosta teollisuuden tuotteita pystyttiin kuljettamaan pitkiäkin matkoja. Tämä edisti teollisuuden kehitystä huomattavasti. Teollisuuden kehittyminen puolestaan kasvatti kansainvälistymistä sekä toi rikkauksia teollisuuden tuottajille suuressa määrin. Monien elintaso lähti näiden keksintöjen ansiosta hurjaan kasvuun.

James Watt otti käyttöön aikanaan käsitteen hevosvoima, jota vielä tänä päivänäkin käytetään hyväksi erilaisissa laitteissa. Samoin tätä käsitettä käytetään mittayksikkönä kaikille tutuissa koneissa, kuten autoissa. Käsite tuli siis jäädäkseen ja se varmasti pysyy käytössä hamaan tulevaisuuteen asti, jos ei uusia mullistuksia tällä alueella tapahdu.

Lopuksi

James Watt on todellinen historian kuuluisuus. James Watt on ja pysyy historiankirjoissa. Hänen saavutuksensa ovat todella vertaansa vailla. Vaikka hän olikin hauras ja heikkokuntoinen herrasmies, sai hän aikaan jotain todella upeaa koko maailmaa mullistavaa. Hän pyöritteli ideoita päässään ja teki erilaisia laskelmia, jotka tuottivat uskomattomia tuloksia. Jotta nykyihminen ymmärtäisi maailman kehityksen synnyn ja kulun, on hänen tärkeää oppia tuntemaan James Wattin aikaansaannokset, niitä ei missään nimessä voi ohittaa.