Robottiautot nyt ja tulevaisuudessa

Itseohjautuvien ajoneuvojen konsepti on ollut suosittu puheenaihe korkean teknologian seuraajien ja autojen ystävien keskuudessa jo vuosikausien ajan, varsinkin viime vuosina, kun automaatio alkaa olla läpimurron kynnyksellä alan teollisuudessa. Kun suuret itseohjautuvien ajoneuvojen alalla toimivat yritykset, Google, Tesla ja Ford, ovat tuoneet markkinoille hiljattain uusia tärkeitä innovaatioita, robottiautojen teknologia alkaa näyttää vakavasti varteenotettavalta suunnalta lähitulevaisuudessa.

Itseohjautuviin ajoneuvoihin erikoistunut Floridan osavaltion yliopiston professori Tim Chapin uskoo, että seuraavan 20 vuoden aikana merkittävä osa tiellä liikkuvista autoista hyödyntää kuskitonta teknologiaa. Chapinin mielestä tulevaisuutta ajattelevat korkean teknologian yritykset tulevat olemaan merkittävä suunnannäyttäjä dramaattisessa muutoksessa itseohjautuvien ajoneuvojen toimialalla tulevina vuosina, sillä teollisuutta on perinteisesti leimannut useiden vuosikymmenien ajan hitaus ja iteratiivisuus.

Chapin sanoo kuskittoman teknologian todellisten innovaatioiden tulevan teknologiayritysten puolelta. Autoteknologia on säilynyt perusteiltaan hyvin samanlaisena jo sadan vuoden ajan. Autoissa on neljä pyörää, ratti, jarrut ja moottori. Chapin arvioi, että tulevaisuuden autoissa tulee olemaan samat toiminnot, mutta niitä ohjaava ohjelmisto ja havainnointijärjestelmät varmistavat ajoneuvon turvallisen käytön.

Itseohjautuvien autojen historia

Itseohjautuvia autoja on testattu melko menestyksekkäästi jo 1960-luvulta alkaen, jolloin hydraulisesti hallittavalla Citroën DS -autolla kyettiin ajamaan luotettavasti testiradalla jopa 130 km/h nopeudella myös liukkaalla kelillä tiehen upotetun kaapelin ja autossa olevien sensorien avulla. Auto ei kuitenkaan kyennyt esimerkiksi kaistanvaihtoihin, vaikka oli muuten ihmiskuskia tarkempi ohjauksen suhteen.

Itseohjautuvat autot kykenivät liikkumaan tavallisilla autoteillä jo 1980-luvulla, varsinkin kun teillä ei ollut muuta liikennettä. 1990-luvun lopulla monien tutkimusprojektien itseohjautuvien autojen tekniikka oli kuitenkin jo kehittynyt sellaiselle tasolle, että autoilla kyettiin ajamaan muun liikenteen seassa moottoriteillä ilman ihmisen apua.

Nykytilanne

Useat suuret autovalmistajat kehittävät tai testaavat itseohjautuvia autoja. Näitä ovat muun muassa Audi, BMW, General Motors, Volkswagen ja Volvo. Lisäksi teknologiajätti Google testaa omaa autonomista ajoneuvoaan. Osa itseohjautuvaa teknologiaa kehittävistä yhtiöistä tähtää autonomisten autojen suunnitteluun ja jotkut tähtäävät jälkiasennattavan autonomisuuden kehittämiseen olemassa oleviin automalleihin.

Ensimmäinen itseohjautuvat ajoneuvot sallinut alue on Yhdysvaltojen Nevadan osavaltio, jossa hyväksyttiin vuoden 2011 kesäkuussa laki itseohjautuvien ajoneuvojen käyttämisestä. Lain mukaan autossa on oltava kaksi henkilöä, joista toinen istuu ratin takana ja auton etenemistä seurataan tietokonenäytöltä. Jarruttaminen tai ratin koskettaminen ottaa auton manuaaliseen hallintaan. Jossain muodossa robottiautot sallitaan julkisilla teillä Yhdysvalloissa myös Floridassa, Kaliforniassa ja Michiganissa, sekä lisäksi Singaporessa.

Kuskittomien autojen ottaminen käyttöön vaatii lakimuutoksia lähes kaikkialla maailmassa. Autoilla on ajettu menestyksekkäästi jo miljoonia testikilometrejä muun liikenteen seassa. Suomessa tieliikennelakimuutosta valmisteltaessa huomattiin, että laissa ajoneuvon määritelmässä ei ole mukana sanaa kuljettaja, joten laki salli jo vahingossa robottiautoja. Suomessa ensimmäiset automaattibussit kuljettivat Vantaan asuntomessujen vieraita vuonna 2015 lyhyen matkan ajan.

Tulevaisuuden ennusteet

Suomessa käynnistetyn Suomi 2.0 -ohjelman mukaisesti pyritään siirtämään henkilö- ja tavaraliikennettä robottien ohjaukseen suurten kaupunkien, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran sekä liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijoiden johdolla. Tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuus vuoteen 2030 mennessä, josta syntyviksi säästöiksi arvioidaan jopa 10 miljardia euroa.

Itseohjautuvien autojen arvioidaan tulevan sarjatuotantoon vuosien 2018–2020 välisenä aikana. Henkilöautojen ja tavaraliikenteen automatisoinnin arvioidaan tuovan vuositasolla merkittäviä säästöjä muun muassa säästyneinä henkilötyövuosina ja arjessa säästettynä aikana. Tällä hetkellä merkittävä osa Suomen kansalaisten kansallisvarallisuudessa on kiinni autoissa, ja jo henkilöautokannan kustannukset ovat vuosittain noin 20 miljardia euroa. Automatisoidun henkilöautokannan nähdään aiheuttavan tässä mielessä vuositasolla jopa 10–20 miljardin euron säästöt Suomessa. Robottiautoja koskeva yhteiskunnallinen keskustelu ja poliittinen aloitteellisuus on ollut kuitenkin vähäistä.