Startup-yrittäminen

Startup-yrityksellä voidaan tarkoittaa juuri perustettavaa tai enintään muutaman vuoden ajan toiminutta yritystä, joka pyrkii nopeaan kasvuun. Startup-nimitystä käytetään usein yrityksistä, jotka ovat olleet toiminnassa vasta vähän aikaa tai joiden osakeomistajiin ei kuulu vielä muita kuin perustajajäseniä. Pelkkä yrityksen ikä tai toimiala ei kuitenkaan vielä määrittele yritystä startupiksi, vaan yrityksen toiminnan on perustuttava nimenomaan nopean kasvun tavoittelemiseen.

Startup-yrityksen määritelmä

Startupilla tarkoitetaan yksityistä ja itsenäistä, pienehköä, nuorta ja kasvuhakuista yritystä, jonka tuotteet ovat vielä kehitysvaiheessa, eikä yritys tuota vielä voittoa perustajilleen. Suomessa startup-yrityksiä perustetaan vuosittain neljästä viiteen tuhanteen, joista kolmessa vuodessa kohtuulliseen kasvuun yltää noin 300 yritystä. Startup-yritysten odotetaan uudistavan Suomen taloutta ja markkinarakenteita sekä tuovan talouskasvua pidemmällä tähtäimellä. Niiden määrä on kuitenkin pieni ja niiden vaikutukset talouskasvuun realisoituvat viiveellä. Suomalaisia menestyneitä startup-yrityksiä ovat esimerkiksi Rovio Entertainment, Jolla ja Supercell.

Yrityksen rahoitus

Yrityksen toiminnan alkuvaiheessa itse yrityksen rakentaminen ja sen tuotteiden tai palveluiden luominen ja niiden markkinoiminen kuluttavat merkittävästi rahaa, mutta yrityksellä ei ole vielä riittäviä tuloja kattamaan näitä kuluja. Tätä yritystoiminnan vaihetta kuvataan termillä ”kuolemanlaakso”. Yritystoiminnan alkuvaiheessa yrittäjien on panostettava omaa rahaansa, lainattava rahaa yksityishenkilönä tai hankittava yrityksen rahoitus riskisijoittajilta. Jos yritys toimii vuokratiloissa, eikä sillä ole vielä valmiita tuotteita tai rahaksi muutettavia patentteja, lainan saaminen on tavallisesti hankalaa.

Suomessa ja maailmalla toimii runsaasti sijoitusyrityksiä, jotka tekevät sijoituksia startup-yrityksiin. Sijoitusyrityksiä on usean kokoisia, jotkut yritykset sijoittavat suuria rahastoja ja toiset toimivat enkelisijoittajien työkaluina.

Yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat omia varojaan suuren kasvupotentiaalin startup-yrityksiin, kutsutaan enkelisijoittajiksi tai bisnesenkeleiksi. Enkelisijoittajat tuovat varallisuuden lisäksi startup-yritykseen omaa osaamistaan sekä oman kontaktiverkostonsa. He sijoittavat yritykseen tyypillisesti sen alkuvaiheessa ja auttavat yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Vastineeksi enkelisijoittajat saavat yleensä osuuden startup-yrityksen osakekannasta.

Yritys voi saada rahoitusta myös julkisilta rahoittajilta. Näitä ovat esimerkiksi ELY-keskus, Tekes, Finnvera, Sitra, Teollisuussijoitus, Vigo ja Forum Virium. Näistä esimerkiksi ELY-keskus antaa käynnistysavustusta hautomoyrityksille sekä valmistelurahoitusta ja tukea kansainvälistymisen kehittämishankkeisiin. Tekes, entinen Finnvera Venture Capital, antaa pääomasijoituksia ja vaihtovelkakirjalainoja sekä avustusta ja lainaa tuotekehitykseen. Finnvera antaa yrittäjä- ja pienlainoja sekä takauksia. Sitra sijoittaa suuren kehityspotentiaalin yrityksiin ja Teollisuussijoitus yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Startup voi saada rahoitusta varsinkin eri vaiheissa ja olosuhteissa useasta eri julkisen vallan rahoituskanavasta.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on maailmalla yleisesti käytetty rahoitusmalli startup-yrityksille. Joukkorahoitus tapahtuu verkostojen avulla, yleensä internetin kautta. Ihmiset voivat tukea hyväksi katsomaansa ideaa pienelläkin summalla, ja kun suuri joukko ihmisiä tekee näin, hanke saa kerättyä riittävästi rahoitusta. Maailman suurin joukkorahoitusalusta on vuonna 2009 avattu Kickstarter. Kickstarterin rahoitus kerätään Amazon Payn kautta, joten hankkeessa on oltava osallisena henkilö, jolla on osoite ja pankkitili joko Yhdysvalloissa tai Isossa-Britanniassa. Kickstarterilla on saatu yleisemmin koottua 1 000–10 000 dollarin summa. Suurimman joukkorahoitussumman 10 000 000 dollaria keräsi Pebble E-Paper Watch.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitukseen on neljä vaihtoehtoa. Vastikkeellinen lahjoitus hankkeelle, vertaislainapalvelu, joukkotuottaminen tai pääomistusperusteinen joukkorahoitus. Pääomistusperusteinen joukkorahoitus on pelkästään yritysten käyttämä malli, joka vastaa enkelisijoittajien tai Venture Capital -rahoitusta. Yritys hankkii rahoitusta antamalla vastineeksi osakkeita. Muita joukkorahoitusmalleja voivat käyttää sekä yksityishenkilöt että organisaatiot. Vertaislainat ovat yksityishenkilöiden toisilleen myöntämiä lainoja, joiden välittäminen ei ole pankkitoimintaa eikä sijoitustoimintaa.

 

Suomessa joukkorahoituksessa on huomioitava rahankeräyslaki, jonka mukaan yksityishenkilö ei saa kerätä vastikkeettomia lahjoituksia, vaan keräykseen tarvitaan lupa. Suomessa toimivia joukkorahoitusalustoja ovat muun muassa Mesenaatti.me, Venture Bonsai, Invesdor ja Vauraus Suomi Oy.