Suomen korkean teknologian vienti

Suomen korkean teknologian tuotteiden vienti laski vuonna 2016 seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vientituotteiden arvo oli noin 3,6 miljardia euroa ja korkean teknologian osuus kokonaisviennistä oli tasan seitsemän prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 7,2 prosenttia. Suomeen tuotiin vuonna 2016 korkean teknologian tuotteita yhteensä lähes 6,6 miljardin euron arvosta. Korkean teknologian osuus kokonaistuonnista nousi edellisen vuoden 11,7 prosentista 12,1 prosenttiin. Tuonnin arvo nousi kolme prosenttia vuodesta 2015 ja korkean teknologian kaupan alijäämä kasvoi jo kolmeen miljardiin euroon, kun se oli vuonna 2015 noin 2,5 miljardia euroa ja 2014 noin 1,9 miljardia euroa.

Korkean teknologian tuotteiden määritelmä

Suomen tilastokeskuksen mukaan korkean teknologian tuotteisiin kuuluviksi luokitellaan tavarat, joiden tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytetään vähintään 4 % toimialan liikevaihdosta. Korkean teknologian tuotteet jaotellaan yhdeksään päätuoteryhmään, jotka ovat: avaruus ja ilmailu, tieto- ja toimistokoneet, elektroniikka ja tietoliikennevälineet, lääkeaineet, tieteelliset instrumentit, sähköiset koneet ja laitteet, kemikaalit, ei-sähköiset koneet sekä aseet.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta tarkoittaa toimintaa tiedon lisäämiseksi ja käyttämiseksi sekä tiedon pohjalta luotavien uusien sovellusten löytämiseksi. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kuuluu perustutkimus, soveltava tutkimus ja kehittämistyö. Toiminnalla on tavoiteltava määritelmän mukaan jotain oleellisesti uutta.

Korkean teknologian tuotteisiin ei luokitella esimerkiksi risteilijöitä, jäänmurtajia, metsäkoneita, henkilöautoja, dieselmoottoreita, kaivoskoneita, satamanostureita tai hissejä, joiden valmistaminen on merkittävää liiketoimintaa Suomessa ja vaatii runsaasti korkeaa teknologiaa ja osaamista. Suomen vientituloista 80 prosenttia tulee teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden saralta. Suurin yksittäinen vientituoteryhmä on koneet ja laitteet, jonka jälkeen seuraavaksi merkittävin on paperituotteet.

Korkean teknologian vienti vuonna 2016

Suomalaisen korkean teknologian viennin tippumista selittää suurelta osin edellisen vuoden ilma-aluskauppa. Suomesta vietiin vuonna 2015 lentokoneita 382 miljoonan euron arvosta ja myös helikoptereita 75 miljoonalla eurolla. Vuonna 2016 helikopterivientiä ei ollut lainkaan ja lentokoneiden vienti oli 158 miljoonaa euroa. Vahvistumista viennissä tapahtui tieteellisten instrumenttien sekä elektroniikan ja tietokonelaitteiden saralla. Suurin kasvu koski lääketieteellisten röntgen- ja diagnoosilaitteiden, elektroniikan komponenttien ja verkkolaitteiden vientiä.

Tärkein vientimaa Suomelle oli vuonna 2016 edelleen Yhdysvallat, jonne suuntautunut vienti kasvoi jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Seuraavaksi suurin vientimaa Suomelle oli Kiina, jonne suuntauvan korkean teknologian vienti kasvoi noin 30 prosenttia edellisvuodesta. Kolmanneksi tärkein korkean teknologian vientikohde oli Venäjä, jonne tavararyhmän viennin määrä laski 12 prosenttia. Kasvua oli myös Intiaan ja Alankomaihin suuntautuneessa viennissä.

Terveysteknologia

Yksi Suomen nopeimmin kasvavista vientialoista korkean teknologian tuotteissa on terveysteknologia, jonka vienti on jatkanut kasvua jo 20 vuoden ajan. Keskimäärin terveysteknologian viennin vuosittainen kasvu on ollut 6,6 prosenttia. 20 vuoden aikana terveysteknologian vienti on viisinkertaistunut ja kauppataseen ylijäämä kymmenkertaistunut. Viennin arvo ylitti vuonna 2016 ensimmäistä kertaa kaksi miljardia euroa, kun viennin määrä kasvoi edellisvuoteen nähden 9,7 prosenttia.

Terveysteknologia

 

 

Suurin kasvu terveysteknologian viennissä tapahtui Yhdysvaltoihin, jonne suuntautuva vienti kasvoi yli 23 prosenttia. Euromäärältään Yhdysvaltojen vienti oli 842 miljoonaa euroa, joka on 40 prosenttia koko tuoteryhmän viennistä. Euroopan osuus viennistä oli 32 prosenttia ja 680 euroa. Vienti Kiinaan, joka oli Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi suurin yksittäinen kohdemaa, kasvoi 19 prosenttia 177 miljoonaan euroon. Myös Venäjälle vietiin terveysteknologian tuotteita yhteensä 53 miljoonalla eurolla.

Suurin osa, yhteensä 1,35 miljardia euroa, terveysteknologian viennistä oli terveydenhuollon laitteiden vientiä. Seuraavaksi eniten vietiin vitro-diagnostiikkaa, sisältäen testausreagenssit ja -laitteet. Näiden viennin arvo oli yhteensä 526 miljoonaa euroa. Reagenssien viennin arvo oli yksistään 276 miljoonaa euroa.